Køsystem tilpasset

Med "kølappsystem tilpasset" menes det at du vil få et skreddersydd kølappsystem som passer perfekt til din bedrift. Har du flere ulike tjenester, slik at du trenger flere kø-ordninger? Vil du markedsføre andre tjenester mens kundene venter? Vil du iplementere køsystemet inn i butikkinredningen? Ønsker du å analysere besøket i butikken din? Vi har en løsning for alt dette!

Med "tilpasset" køsystem løser vi alle behov du måtte ha for å strukturere kø. Og hvordan du ønsker at enhetene skal fremstå visuelt. Under presenterer vi derfor bare noen eksempler. Ta kontakt, så finner vi en løsning som passer deg!

Nemo-Q Nummerautomat med knapper

Nummerautomat med knapper

Nummerautomaten hvor kunden velger tjeneste har en meget høy kvalitet og en ergonomisk utførelse. Den kan leveres som bordmodell, men det vanligste er gulvmodellen som kan leveres i ønsket farge eller tresort med en eller flere tjenestetyper. 
Ved siden av tast og tekst for tjenestetype inneholder automaten en termoprinter som trykker kølappen.

Nummerautomaten kan leveres med kortleser som kan brukes til prioritering av visse kunder. 
Den kan også leveres med berøringskjerm ”touch screen” hvor man kan velge hovedgrupper og så få opp undergrupper/personer/tjenester på flere nivåer.
Nemo-Q Nummerautomat med touchskjerm.

Nummerautomat med touchskjerm

Nummerautomaten hvor kunden velger tjeneste har en meget høy kvalitet og en ergonomisk utførelse. Den kan leveres som bordmodell, men det vanligste er gulvmodellen som kan leveres i ønsket farge eller tresort med en eller flere tjenestetyper. 
Ved siden av tast og tekst for tjenestetype inneholder automaten en termoprinter som trykker kølappen.

Nummerautomaten kan leveres med kortleser som kan brukes til prioritering av visse kunder. 
Den kan også leveres med berøringskjerm ”touch screen” hvor man kan velge hovedgrupper og så få opp undergrupper/personer/tjenester på flere nivåer.
Nemo-Q Kølapp. Kan ha ulikt design.

Kølapp

Kølappen er et viktig element i køsystemet. Nemo-Q har en kundevennlig kølapp. Den kan leveres med logo (også med farge i forhåndstrykk), og viser kønummer, åpningstider, hilsner, dato, tid og antall ventende. 
Kølappen kan trykkes med fri teksting med individuell tekst per tjeneste/forvalg.
Nemo-Q Displayet som viser din tur i køen og hvilken skranke du skal til.

Display

Kundedisplayet kan leveres i en rekke varianter tilpasset størrelse og utforming av lokalet. Displayet er en orienteringstavle til hjelp for publikum. Den har et tiltalende design og er meget enkel for kunden å forstå. 

Kan leveres med røde, grønne, gule og hvite tall/ tegn. ”Moving” tekst display kan benyttes som kundedisplay. Det kombinerer henvisning med tur og plassnummer med bevegelig tekst (Informasjon til kundene). 
Kundedisplayet kan også erstattes med LCD display. 

LCD displayet vil vise kundenummer og hvilket ekspedisjonsted kunden skal henvende seg til samtidig som skjermen viser reklame/informasjon. Kan integreres med ulike typer av mediakanaler.
Nemo-Q Infoskjerm som viser din tur og i tillegg kan vise annen info du ønsker.

Infoskjerm

Kundedisplayet kan leveres i en rekke varianter tilpasset størrelse og utforming av lokalet. Displayet er en orienteringstavle til hjelp for publikum. Den har et tiltalende design og er meget enkel for kunden å forstå. 

Kan leveres med røde, grønne, gule og hvite tall/ tegn. ”Moving” tekst display kan benyttes som kundedisplay. Det kombinerer henvisning med tur og plassnummer med bevegelig tekst (Informasjon til kundene). 
Kundedisplayet kan også erstattes med LCD display. 

LCD displayet vil vise kundenummer og hvilket ekspedisjonsted kunden skal henvende seg til samtidig som skjermen viser reklame/informasjon. Kan integreres med ulike typer av mediakanaler.

Nemo-Q har lang erfaring med integrasjon mot Info TV (digital signage systemer) slik at kønummer vises på TV skjerm sammen med annen informasjon, nyheter etc.
NQS statistikkprogram inneholder data om antall kunder, tjenester, tidspunkt for kundetilstrømming, simulering av alternativ bemanning og hva det betyr for ventetiden og lederinformasjon.

Statistikk (NQS)

NQS statistikkprogram inneholder data om antall kunder, tjenester, tidspunkt for kundetilstrømming, simulering av alternativ bemanning og hva det betyr for ventetiden, teksting av kølappen og lederinformasjon. En sammenligning av ukene/dagene kan gjøres direkte på skjermen i diagrammer/tabellform. 

Via menyer kan alle data om kundestrømmer analyseres. Nemo-Q har også utviklet et personalsystem, NemoPlan, som baserer seg på data fra NQS. Med NemoPlan kan man planlegge dag/uke/måned/år og utarbeide statistikker over timeantall mot oppsatte budsjetter. 

I tilegg finnes en rekke spesialprogram som:
  • Kølapp på SMS
  • NQ-avtale (forhåndsbestilling)
  • NQ-kort (pri- oritering via kort)
  • NQ Media (intrgrering til TVmonitor)
  • NQ Beskjed (SMS kommunikasjon)
  • NQ Simulator (simulering av antall kunder)
  • NQ Tale (kø og kasse nummer opplyses i tale- form)
  • NQ Berøringsskjerm (for bedre kommunikasjon)
  • NQ Web, med mer